معرفت

معرفت در گرانیست که به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

عناوین مطالب وبلاگ "معرفت"

» ۱۳۸٩/۸/۱۸ :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» عرفان مولوی(مولانا) :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» چند حرف زیبا :: ۱۳۸٩/۸/۱٦